WSPÓLNICY
Piotr Markowski tel.: +48 606 248 216
e-mail: piotr@cnctechnika.pl
Paweł Pastusiński tel.: +48 503 092 837
e-mail: pawel@cnctechnika.pl
DZIAŁ HANDLOWY

Piotr Markowski
tel.: +48 606 248 216
tel.:  +48 81 747 54 75
e-mail: piotr@cnctechnika.pl

PRODUKCJA

Paweł Pastusiński
tel.: +48 503 092 837
e-mail: pawel@cnctechnika.pl

BIURO I MARKETING
SERWIS

Paweł Pastusiński
tel.: +48 503 092 837
tel.:  +48 81 747 54 75
e-mail: pawel@cnctechnika.pl

DANE KONTAKTOWE

CNCtechnika s.c. Piotr Markowski, Paweł Pastusiński  |  ul. Zbożowa 22 H, 20-827 Lublin  |  NIP: 712-319-88-88  |  REGON: 060584508